رویداد سالانه پژوهشکده معماری خاک اصفهک

در طول جشنواره کارگاه‌های ساخت به طور همزمان جریان دارد که هرکدام بر یکی از فنون ساخت با خاک تمرکز دارد. شرکت‌کنندگان در جشنواره علاوه بر آشنایی با فنون ساخت و آشنایی با فعالان در حیطه‌ی معماری خاک، در کنار یکدیگر زندگی در روستای زیبای اصفهک را تجربه می‌کنند.

کارگاه‌ها:

  • کارگاه عملی طاق‌های بدون قالب خشتی
  • تست‌های کارگاهی و آزمایشگاهی
  • کارگاه مرمت
  • کارگاه اندود
  • سمینارهایی با شرکت فعالین حوزه‌ی معماری خاک

هدایت کارگاه‌های عملی: پویا خزائلی، حسین باقری، بهناز مترجم، امیر مسعود احمدی، بردیا حاجی رسولی‌ها، میلاد زارعی، مهتا مکاری

این جشنواره از تاریخ بیست و هشتم فروردین تا سی و یکم اردیبهشت 1401 در محل پژوهشکده‌ی معماری خاک اصفهک در روستای اصفهک برگزار شد.