موضوعات پژوهشی

علاقه‌مندان به پژوهش بر روی یکی از موضوعات زیر می‌توانند برای همکاری با ما از طریق ایمیل پژوهشکده تماس حاصل کنند. این پژوهش‌ها می‌تواند در قالب پروژه‌های مستقل و یا دانشگاهی تعریف شود:

۱- بررسی و مستندسازی فرم‌های خشتی و گِلی در زلزله طبس برای استخراج نقاط ضعف و قوت سازه‌های خاکی.

۲- مطالعه و تست ترکیبات مختلف خاک، الیاف و مایعات برای تولید خشتِ بهینه و مقاوم در برابر رطوبت.

۳- مطالعه و تست ترکیبات مختلف خاک، الیاف و مایعات برای تولید پوشش مقام در برابر رطوبت با ماندگاری طولانی.

۴- مطالعه و مقایسه رفتار سازه‌ای طاق‌های ایرانی.

۵- گردآوری مشخصات بناهای خشتی نواحی ایران.

۶- گردآوری مشخصات تکنیکی طاق‌های خشتی نواحی ایران

۷- سیستم‌های ساخت با خشت و چینه برای اسکان میان‌مدت پناهندگان پس از سوانح.

۸- مطالعه تکنیک‌های نوین برای تولید خشت به منظور دست‌یابی به روش نیمه صنعتی مناسب در ایران.