پروژه

رصد خانه در کویر

رصد خانه در کویر

از آنجا که روستای اصفهک نیاز به رصدخانه ای داشت تا گردشگران علاوه بر محیط روستا بتوانند با بهره گیری از آسمان

صاف و بی نظیر کویر به رصد اجرام آسمانی بپردازند، ساخت چنین بنایی در روستا مطرح شد و بنا شد تا طرح رصد خانه

در یک دوره آموزشی توسط دانشجویان شرکت کننده طراحی و توسط آنها در بازه زمانی مناسب اجرا شود.

در مجموع طرح یک تیم پنج نفره از شرکت کنندگان برای رصدخانه برگزیده شد. این طرح بر روی ماکتی در مقیاس یک به ده

در مدت یک هفته کامل شد و سرانجام توسط ده نفر از شرکت کنندگان در مدت ده روز در روستای اصفهک به اجرا درآمد.

متراژ: 69 متر مربع

سال: 2017

عکس‌ها: انیس اشراقی

معماران مسئول: امیرعلی زینتی، بهناز مطرجم، آیدین امدادیان، سونیا بیگی، بهار مهدی‌پور، حمیدرضا ملک‌خانی، رامتین رمضانی

مشاور: پویا خزائلی

همکاران محلی: محسن مهدی‌زاده، مصطفی یعقوبی، حسین باقری، مهدی حسینی